Sai Ga to duet, który tworzą Przemysław „Sainer” Blejzyk oraz Rafał „Galus” Gałaszewski. „Obrazy Ruchome” są wynikiem wspólnej pracy nad warstwą muzyczną oraz improwizacji powstałej w trakcie kilkunastu luźnych sesji.

„Obrazy Ruchome” to zbiór dziesięciu utworów, które poprzez swoją krótką formę są swoistymi szkicami nie do końca określonych pejzaży. Tytuł projektu nawiązuje do teorii impresjonistów, według której żadne spojrzenie rzucane na dany przedmiot nigdy nie jest takie same – za każdym razem oglądany obiekt widziany jest inaczej, a jego forma i treść ewoluuje w trakcie poznawania go.

Sai Ga is a duo formed by Przemysław „Sainer” Blejzyk and Rafał „Galus” Gałaszewski. The album „Obrazy Ruchome” („Moving Images”) is a result of work on musical layer and improvisation during several loose studio sessions.

The album contains ten tracks, which – because of their short form – are a kind of sketches of not completely defined landscapes. The title of the project is related to the theory of impressionists, according to which any glance thrown at a certain object is never the same – every time an object under observation looks different, and its form and meaning evolves in the process of studying it.muzyka_ Przemysław Blejzyk & Rafał Gałaszewski
producenci wykonawczy_ Wacław Nowicki & Radosław Smoleń
mastering_ Mikołaj Bugajak [ audio-games.pl ]
grafika_ Pixodelic Studio
zdjęcie_ Aleksandra Mac
poligrafia_ Wydawnictwo Kuku
video/www_ Ksawery Kirklewski [ ksawerykomputery.pl ]